Standart 1.  Planlama ve Programları

1.1. Stratejik Plan

1.1.1. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Beş Yıllık Plan

1.1.2. Turizm ve Otelcilik MYO Beş Yıllık Plan

 

1.2. Performans Programı

1.2.1. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Performans Programı

1.2.2. Turizm ve Otelcilik MYO Performans Programı

1.3. Birim Performans Hedefleri

1.4. İş Planları 

 

Standart 2. Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi

2.1.Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Risk Yönetimi Yönergesi

2.2. Birim Risk Belirleme ve Değerlendirme Formu

2.3. Risk Önleme Eylem Planı