Standart 1. İç Kontrolün Değerlendirilmesi

1.1. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi İç Kontrol İzleme Gözden Geçirme ve Değerlendirme Yönergesi

1.2 Turizm ve Otelcilik MYO İç Kontrol İzleme Gözden Geçirme ve Değerlendirme Yönergesi

 

Standart 2. İç Denetim

2.1. Ön Mali Kontrol Uygun Görüş Formu