Misyon/Vizyon

MİSYONUMUZ
Mezunları kısa sürede turizm sektörünün önde gelen işletmelerinde ara eleman ihtiyaçlarına cevap verebilen elemanlar yetiştirip  ayrıca  turizm sektörünün sorunlarına çözüm üretecek araştırma projeleri geliştirip yürüten bir birim olmak.
 
VİZYONUMUZ
Evrensel değerleri benimsemiş, dünya iş gücü pazarının artan rekabet ortamının bir parçası olan turizm sektöründe istihdam edilebilecek kalifiye eleman  yetiştiren, bölge ekonomisine katkı sağlayan ve turizm sektörünün sorunlarına çözüm üreten bir yüksekokul  olmak.