KONTROL ORTAMI STANDARTLARI

Standart 1. Etik Değerler ve Dürüstlük

1.1. Ulusal Etik Mevzuat Listesi

1.2. Uluslararası Etik Mevzuat Listesi

1.3. Etik Degerler Bilgi Kaynaklari Listesi Formu

 

1.4. İdari Düzenlemeler

1.4.1. İdari Düzenlemer_Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Etik Kurul Yönergesi

 

Standart 2. Misyon-Vizyon ve Temel Değerlerimiz Organizasyon Yapısı ve Görevler

2.1.Misyon-Vizyon

2.1.1. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Misyon ve Vizyonu

2.1.2. Turizm ve Otelcilik MYO Misyon ve Vizyonu

 

2.2.Organizasyon Şeması

2.2.1.-Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Organizasyon Şeması

 

2.3. Görev, Yetki ve Sorumluluklar Formu

2.3.1 Akademik Birim Görev Yetki ve Sorumlulukları

2.3.1.1. Yüksekokul Müdürlüğü

2.3.1.2. Yüksekokul Müdürü

2.3.1.3. Yüksekokul Müdür Yardımcısı

2.3.1.4. Bölüm Başkanı

 

2.3.2. Kurullar

2.3.2.1. Yüksekokul Kurulu

2.3.2.2. Yüksekokul Yönetim Kurulu

2.3.2.4. Bölüm Kurulu

 

2.3.3. İdari Hizmet Birimleri Görev Yetki ve Sorumlulukları

2.3.3.1. Yüksekokul Sekreteri

2.3.3.2 Müdür Sekreteri

2.3.3.3. Bölüm Sekreteri

2.3.3.4. Yazı İşleri Birimi

2.3.3.5. Personel İşleri Birimi

2.3.3.6. Öğrenci İşleri Birimi

2.3.3.7.1. Mali İşleri Birimi_Bütçe ve Tahakkuk

2.3.3.7.2. Mali İşleri Birimi_TKK

2.3.3.7.3. Mali İşleri Birimi_Satın Alma

2.3.3.8. Teknik Hizmetler Birimi

2.3.3.8. Yardımcı Hizmetler Birimi

 

2.3.4. Akademik Personel Birimleri Görev Yetki ve Sorumlulukları

2.3.4.1. Öğretim Üyesi

2.3.4.2. Öğretim Görevlisi

 

2.3.5. İdari Personel Birimleri Görev Yetki ve Sorumlulukları

2.3.5.1.Şef

2.3.5.2.Tekniker

2.3.5.3.Memur

2.3.5.4.Sekreter

 

2.4. Personel Listesi

2.4.1. Akademik Personel Listesi

2.4.2. İdari Personel Listesi

 

2.5. Görev Dağılım Çizelgeleri

2.5.1. Akademik Personel Görev Dağılım Çizelgesi

2.5.2. İdari Personel Görev Dağılım Çizelgesi

2.5.3. Hassas Görevler Broşürü

2.5.4. Hassas Görevler Listesi

2.5.5. Hizmet Standartları

 

Standart 3.  Personelin Yeterliliği ve Performansı

3.1. İdari Personel Performans Değerlendirme Usul Esasları

3.2. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Hizmet İçi Eğitim Yönergesi

 

Standart 4.  Yetki Devri

4.1. İmza Yetkileri Yönergesi

4.2. Standart Yetki Devri Formu

4.2.1. Yetki Devri

4.2.2. İmza Devri