KONTROL FAALİYETLERİ STANDARTLARI

Standart 1.  Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri

1.1. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Kontrol Faaliyetleri Prosedürü

 

Standart 2.  Prosedürlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi

2.1. Kurumsal Düzeyde İdari Düzenleyici İşlemler

2.1.1. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Kurumsal Etik Kurulu Yönergesi

2.1.2. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Yetkinlik Bazlı Performans Değerlendirme Yönergesi

2.1.3. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Hizmet İçi Eğitim Yönergesi

 

2.2. Süreç Akışları ve İş Akış Süreçleri

2.2.1. Özel Kalem

2.2.2. Yazı İşleri

2.2.3. Personel İşleri

2.2.4. Öğrenci İşleri

 

2.3. Mali İşler

2.3.1. Bütçe – Tahakkuk

2.3.1.1. Maaş İşlemleri

2.3.1.2. Ek Ders ve Sınav Ücretleri İşlemleri

2.3.1.3. Yolluklar

2.3.1.4. Personel Kuruma Giriş İşlemleri

2.3.1.5. Personel Kurumdan Ayrılış İşlemleri

2.3.1.6. Bütçe Planlama İşlemleri

2.3.2. Taşınır Kayıt Kontrol

2.3.3. Satın Alma

 

2.4. Formlar

2.4.1. Standart Formlar

2.4.2. Mal Bildirim Formu

 

Standart 3.  Görevler Ayrılığı

3.1. Süreç Sorumluları Formu 

 

Standart 4.  Hiyerarşik Kontroller

4.1. Turizm ve Otelcilik MYO Hiyerarşik Kontrol

 

Standart 5.  Faaliyetlerin Sürekliliği

5.1. Birim Rotasyon Planı

5.2.İkiz Görevlendirme Listesi

5.3. Görev Devri Rapor Formu

5.3.1. Görev Devreden Formu

5.3.2. Görev Devralan Formu

 

Standart 6.  Bilgi Sistemleri Kontrolleri

6.1. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Bilgisayar, Ağ ve Bilişim Kaynakları Kullanım Yönergesi

6.2. Kullanım Kılavuzları

6.2.1. Kesenek Bilgi Sistemi

6.2.2. Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi (KBS)

6.2.3. Harcama Yönetim Sistemi (HYS)

6.2.4. Ek Ders Ücreti Ödemeleri

6.2.5 Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemi (TKYS)

6.2.6 Hizmet Takip Projesi (HİTAP)

6.2.7 Öğrenci İşleri Otomasyonu