BİLGİ VE İLETİŞİM STANDARTLARI

Standart 1.  Bilgi ve İletişim

1.1.Bilgi ve İletişim

1.2. Müracaat Öneri Şikayet Formu

1.3. Online Bilgi Edinme Başvuru Formu

 

Standart 2.  Raporlama

2.1. Faliyet Raporları

 

Standart 3. Kayıt ve Dosyalama Sistemi

3.1. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Yazışma ve Evrak Kayıt İşlemleri Yönergesi

3.2. Standart Dosya Planı ve Etiketler

 

Standart 4. Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi

4.1. Hata, Hile, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesine Ait Yönerge

4.2. Hata, Hile, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi Rehberi