İdari Personel

                               
Güner YILDIRIM
Yüksekokul Sekreteri
Taner GERÇEK Nihal KÜÇÜKYILMAZ TIKNA
Taşınır ve Kayıt Kontrol Yetkilisi Tahakkuk-Satın Alma-Öğrenci İşleri Yazı İşleri-Personel İşleri-Hitap Kullanıcısı-Öğrenci İşleri
Kadir ESER

Yağmur TUTAK

PersonelPersonel