Turizm ve Otel İşletmeciliği

Programın Amacı ve Hedefi

Turizm ve Otel İşletmeciliği Programını tamamlayan öğrenciler konaklama, seyahat, yiyecek – içecek işletmeleri, ulaştırma şirketleri, kongre, konferans ve turizm enformasyon merkezlerinde değişik pozisyonlarda iş imkanına sahiptir. Mezunları “Turizm Meslek Elemanı” unvanı ile başta otel işletmeleri olmak üzere turizm ve otelcilik sektörünün her kademesinde görev alabilecek nitelikli bir insan gücü olarak topluma kazandırılmaktadır.

Turizm sektöründe ihtiyaç duyulan ara insan gücü ihtiyacının karşılanması için bu programda, öğrencilere servis, kat hizmetleri, mutfak, ön büro ve insan ilişkileri konularında gerekli bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanır.

 

Eğitim

Bölümümüzde eğitim-öğretim faaliyetleri 1 öğretim üyesi, 2 öğretim görevlisi ile yürütülmektedir. Bölümümüzde dersler 30 kişilik kapasiteye ve projeksiyona sahip sınıflarda yürütülmekte olup; yiyecek-içecek, ön-büro ve kat hizmetleri gibi derslerin uygulama yapabilmesi için Üniversite uygulama alanı ve sosyal tesisi mevcuttur. Bölümümüz öğrencileri gün boyunca açık olan bilgisayar laboratuvarından ücretsiz olarak faydalanabilmektedir.

 

Kayıt ve Kabul Koşulları

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Turizm Meslek Yüksekokulu Programlarına; lise mezunu öğrenciler, Yükseköğretim Kurulu Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan sınav sonucunda TYT puan türünde yeterli puanı almış alınmaktadır. Programlara ayrıca, yatay geçiş yoluyla da öğrenci kabul edilmektedir. Bu geçişler bir yönerge ile düzenlenmiştir ve öğrenciler farklı yükseköğretim kurumlarının diploma programları veya aynı yükseköğretim kurumu içindeki diploma programları arasında ancak önceden ilan edilen sayı ve geçiş şartları çerçevesinde geçiş yapabilirler.

 

Mezuniyet Koşulları

Öğrencilerin Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu’ndan mezun olabilmeleri için öğretim programında belirtilen dersleri ve kredi saatlerini (minimum 100 ders saati veya 120 AKTS) başarıyla tamamlamaları ve ağırlıklı genel not ortalamasını en az 2.00 düzeyine çıkarmış, 30 iş günü staj çalışmalarında başarılı olmaları gerekmektedir.

 

Mezun Öğrencilerin İstihdam Profilleri

Turizm ve Otelcilik Bölümü’nün temel amacı, stratejik ve yönetsel karar verme konusunda turizm sektörü başta olmak üzere iş dünyasının ihtiyaçlarını karşılayacak adaylar yetiştirmektir. Bu amaç doğrultusunda öğrenciler, biri İngilizce olmak üzere iki yabancı dil, bilgi teknolojileri, turizm sektörü ve turizm işletmeleri, modern işletmecilik ve yöneticilik ile ilgili bilgi ve becerilerle donatılmaktadır.

 

Dikey Geçiş Yapılabilecek Lisans Programları

İşletme, İşletme Enformatiği, İşletme-Ekonomi, Konaklama İşletmeciliği, Konaklama ve Turizm İşletmeciliği, Turizm İşletmeciliği, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik, Turizm ve Otel İşletmeciliği, Turizm ve Otelcilik, Turizm Rehberliği lisans programlarına,dikey geçiş yapabilirler.

 

 

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Gürkan ALAGÖZ

Otel Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölüm Başkanı