Aşçılık

Programın Amacı ve Hedefi

Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri bölümü içerisinde yer alan aşçılık programının temel amacı yiyecek-içecek sektöründe ihtiyaç duyulan; uygulamalı bilgi ve becerilerle donatılmış, ulusal ve uluslararası faaliyet gösteren işletmelerde hizmet edebilecek uzman personeller yetiştirmektir.

Aşçılık programının temel hedefi; evrensel düşünebilen, mesleki beceri ve özveriye sahip, özgüvenli, yenilikçi bireyleri yetiştirebilmektir. Verilen eğitimlerle öğrencilerin gıda güvenliği, güvenli gıda üretimi, endüstriyel yiyecek üretimi ve sunumu, profesyonel gıda yönetimi ve etik kurallara uygun çalışma prensipleri edinilmesine çalışılır.

 

Eğitim

Aşçılık programı dersleri %70 uygulamalı olarak verilmektedir. Bilimsel sınırlar çerçevesinde verilen teorik dersler; her öğrenciye özel endüstriyel mutfak tasarımına uygun 30 kişilik Aşçılık Uygulama alanında pratik yapılarak desteklenmektedir. Akademik uygulamalı ders süreçleri; konusunda uzman, deneyimli ve sektör tecrübesine sahip öğretim elemanları ile yürütülmektedir. Öğrenciler üretim derslerine mutfak koşullarına uygun kılık ve kıyafet ile girmektedir. Öğrencilerimizin uluslararası ve ulusal vitrini olarak kendini ispatlayacağı gastronomi yarışmalarına üniversite desteği ile katılım sağlanmakta, genç aşçıların meslekte uzmanlaşmalarını sağlamak için çeşitli paneller, konferanslar düzenlenmektedir.

Öğrenim süresi dört yarıyıldır. Zorunlu 30 iş günü staj bulunmaktadır. Staj süresince sosyal güvenlik hakları üniversite tarafından sağlanmaktadır. Öğrenim süresince öğrenciler okulda aldıkları eğitimlerini yiyecek-içecek sektöründe staj ile pekiştirmektedir. Öğrenim süresi sonunda mezun olan öğrencilere “Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü, Aşçılık Programından mezun olmuştur .”diploması verilir.

 

Kayıt ve Kabul Koşulları

Erzincan Üniversitesi Turizm Meslek Yüksekokulu Programlarına; lise mezunu öğrenciler, Yüksek Öğretim Kurulu Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan sınav sonucunda YGS-6 puan türünde yeterli puanı almış alınmaktadır. Programlara ayrıca, yatay geçiş yoluyla da öğrenci kabul edilmektedir. Bu geçişler bir yönerge ile düzenlenmiştir ve öğrenciler farklı yüksek öğretim kurumlarının diploma programları veya aynı yüksek öğretim kurumu içindeki diploma programları arasında ancak önceden ilan edilen sayı ve geçiş şartları çerçevesinde geçiş yapabilirler.

 

Mezuniyet Koşulları

Öğrencilerin Erzincan Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu’ndan mezun olabilmeleri için öğretim programında belirtilen dersleri ve kredi saatlerini (minimum 100 ders saati veya 120 AKTS) başarıyla tamamlamaları ve ağırlıklı genel not ortalamasını en az 2.00 düzeyine çıkarmış, 30 iş günü staj çalışmalarında başarılı olmaları gerekmektedir.

 

Mezun Öğrencilerin İstihdam Profilleri

Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü, Aşçılık Programından mezun olanlar, Aşçı unvanını kazanarak turistik belgeli işletmelerde, restoranlarda, yemek fabrikalarında (catering şirketlerinde), uçak-gemi-tren-otobüs-hastane mutfaklarında aşçı başı, aşçı başı yardımcısı, kısım şefi, sos şefi, balık şefi, ızgara şefi, kızartmalar şefi, ızgara şefi, çorba şefi, sebze şefi, joker şef (değişim aşçısı), soğuk şefi, pastane şefi, kasap, dömi şefi, komi vb rütbelerle araştırma şefi (test aşçısı), mutfak bilimcisi, yiyecek-içecek müdürü, yemek tedariği yöneticisi, mutfak yöneticisi, restoran denetçisi-koordinatörü, restoran müdürü vb kadrolarda çalışabilirler.Ayrıca yemek araştırmacısı, yemek yazarı, gıda işleyicisi, yemek stilisti, yemek mimarı, menü geliştirici, tarif geliştirici, yiyecek-içecek eğiticisi vb isimler altında da topluma hizmet sunabilmektedirler.

 

Dikey Geçiş Yapılabilecek Lisans Programları

Aşçılık ön lisans programlarını başarı ile bitiren öğrenciler; “Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca örgün veya Uzaktan Eğitim Sistemi ile öğrenim yapan programlara ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları takdirde fakülte/yüksekokulların Aile ve Tüketici Bilimleri, Beslenme ve Diyetetik, Gastronomi Mutfak Sanatları ve Yönetimi lisans programlarına dikey geçiş yapabilmektedirler.

 

 

                                                                                                   Dr. Öğr. Üyesi Gürkan ALAGÖZ

                                                                          Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü Başkanı